Welkom op onze site!

We hopen dat u vindt wat u zoekt.
Het team van Studiehuis.Brunssum is er op gericht de leerling/student vanaf het het eerste jaar Voortgezet Onderwijs tot en met 6 VWO zo goed mogelijk vakinhoudelijke studielessen aan te bieden.

Ook voor het Primaire Onderwijs (Basisschool) is leerondersteuning, bijvoorbeeld: begrijpend lezen, rekenen mogelijk.

Onze zuster instellingen: Studiebegeleiding Parkstad (: SBP2.0) en Studiebegeleiding Zuid-Limburg
(: SBZL) verzorgen ondersteuningslessen direct op de scholen in respectievelijk de regio Parkstad en Maastricht.

De vakken waarin wij vakinhoudelijke ondersteuning en op Mavo-4 / Havo-5 / VWO-6 ook examenbegeleiding en -training aanbieden zijn:

 • Bedrijfseconomie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Rekenen (2F en 3F)
 • Scheikunde
 • Wiskunde (A, B en C)


Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om aan uw verwachtingen te voldoen.


Klik op de rubriek “over ons” om meer ge├»nformeerd te zijn over onze doelen, werkwijze en prijsstelling.


Heeft u vragen of opmerkingen? Klik dan op de rubriek “contact” om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen, zodat u door ons binnen 24 uur wordt ge├»nformeerd.


We hopen snel met u kennis te maken!