Over ons.


Wat heeft Studiehuis.Brunssum U te bieden?


=> Vakinhoudelijke ondersteuning vindt plaats op individuele opleidingsniveau.
Het school niveau is vanaf VMBO-basis tot en met VWO-6.
Ook andere vakken (o.a. Frans, Economie en M&O) kunnen ook ondersteund worden.
Dit gebeurt door andere bevoegde en/of ervaren personen. Hiervoor is een netwerk aan eerste, tweede graad vakdocenten en docenten-in-opleiding opgesteld.

Naast de vak inhoudelijke ondersteuning worden er ook “hints & tips” aangereikt in studievaardigheden in het algemeen en in school- en schriftelijke eindexamens in het bijzonder.
Voor gerichte examen training wordt een intensieve 10-wekenprogramma gevolgd.


Wat is de werkwijze en prijs ?

Tijdens het gratis intake-gesprek vindt een korte wederzijdse introductie plaats waarin naast het noteren van uw gegevens samen de huidige knelpunten worden opgesomd en toegelicht.
De prijs is gebaseerd op een klokuur (60 minuten dus) en is afhankelijk van het school opleidingsniveau. Voor een klokuur actieve individuele ondersteuning zijn de prijzen:

jaars: Niveau: Prijs:
Groep 5, 6, 7 en 8 Basisonderwijs: €21,00
1e jaars VMBO/HAVO/VWO: €22,00
2e jaars VMBO/HAVO/VWO: €23,00
3e jaars VMBO/HAVO/VWO: €24,00
4e jaars VMBO/HAVO/VWO: €26,00
5e jaars HAVO/VWO: €28,00
6e jaars VWO: €30,00
MBO 1 t/m 4: €30,00

De werkwijze in de studie-ondersteuning is dat er op een 1-op-1 wijze samengewerkt wordt. Het tijdstip wordt in onderling overleg afgesproken.
Studieles bij u thuis is in onderlinge afstemming ook mogelijk. Een meerprijs van 8 euro wordt dan in rekening gebracht.

Extra oefenvragen of -opgaven worden in overleg per mail gestuurd en teruggestuurd ter correctie en/of korte uitleg.
Van iedere leerling wordt bijgehouden wat er in elke ondersteunende les is gedaan zodat er te allen tijde een protocol aanwezig en opvraagbaar is waarin staat wat er is uitgevoerd.

Zijn er geen knelpunten meer (tijdelijk of permanent) dan houdt de vak inhoudelijke ondersteuning na onderling overleg gewoon op. Dus geen contractuele verplichtingen!
De werkwijze is tenslotte “driven-by-needs” en niet op basis van (langdurige) contracten.

Wij willen graag uw zoon of dochter de beste studiebegeleiding aanbieden voor een beter resultaat.


=> Locatie gegevens Studiehuis.Brunssum:
Vinkenallee 13
6446 DB Brunssum
T: 045-527.2814
M: 06-1841.2211
E: studiehuis.brunssum@live.nl
I: www.studiehuis-brunssum.nl


=> Planbare uren (volgens afspraak):
Ma. t/m Vrij. 14.30 - 21.00 uur
Za.: In onderling overleg